biall.com.pl
Witaj na stronie BIALL Sp. z o.o. Jesteś tutaj: Strona główna » Regulamin

REGULAMIN BIALL Sp. z o.o.

opublikowany dnia: 2017-08-10

§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu, którego właścicielem jest BIALL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca lub Sprzedający BIALL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Barniewickiej 54C, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000223476 i identyfikowany numerem NIP 6040018535 oraz REGON 193106935, z kapitałem zakładowym w kwocie 50000 PLN, w pełni wniesionym.

Klient osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

Sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.biall.com.pl.

Produkt lub produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie, które są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Cena produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu w przypadku gdy produkt jest dostępny. Ceny podane są w złotych polskich i podawane bez i z stawką podatku VAT (netto i brutto). Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.

Koszty dostawy to koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.

Dostawca firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą lub Poczta Polska z zastrzeżeniem dla przesyłek nie przekraczających wartości 500PLN brutto.

Zamówienie produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.

Miejsce dostawy adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, na terenie RP. Sprzedawca przewiduję dostawy na terenie poza obszarem RP na warunkach indywidualnie ustalonych z Klientem.

Dostępność produktów jest aktualizowana siedem dni w tygodniu od 7.30 do 8.00. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca informuje, że komputer Klienta i oprogramowanie komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej i z dostępem do Internetu.

Dział Sprzedaży - Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod nr +48 58 322 11 91, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

*(koszt połączenia wg stawek operatora)

§ 2

Składanie Zamówień

Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji: poprzez stronę internetową sklepu: www.biall.com.pl; poprzez pocztę elektroniczną e-mail, wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy; telefonicznie pod nr tel. +48 58 322 11 91*.

*(koszt połączenia wg stawek operatora)

Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po: wypełnieniu formularza rejestracyjnego (utworzenie konta), wybraniu pożądanych Produktów (dodanie Produktów do "koszyka") i akceptacji Regulaminu.

Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ich ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła posiada możliwość aktualizacji swoich danych podanych po zalogowaniu.

Zamówienie składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, miejsce dostawy, nazwę produktu, numer katalogowy produktu, ilość sztuk, formę płatności. W przypadku firm dodatkowo nazwę firmy, adres siedziby oraz NIP.

Dokonywanie Zamówień poprzez stronę internetową Sklepu i za pomocą poczty elektronicznej możliwe jest 24 godziny na dobę.

Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

§ 3

Zawarcie umowy sprzedaży

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, z wyszczególnieniem nazwy produktu, numeru produktu, ilości sztuk, ceny produktu, kosztów dostawy, sposobu dostawy, całkowitej sumy do zapłaty, miejsca dostawy.

Wszystkie zamówienia złożone do godziny 12 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godzinie 12 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę na następny dzień roboczy.

§ 4

Terminy dostawy

Realizacja Zamówień, gdy towar jest dostępny w magazynie wynosi maksymalnie 5 dni roboczych z wyjątkiem sobót.

Termin dostawy liczony jest od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

Termin realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktu jest każdorazowo ustalany z Klientem.

§ 5

Dostawa Towaru

Koszty dostawy

Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Produktu za pośrednictwem Dostawcy.

Koszt dostawy Towaru podany jest poniżej i uzależniony jest od wagi wybranego Produktu oraz od wybranej formy płatności.

Zamówienia o wartości powyżej 1000zł brutto z dostawą na terenie Polski wysyłamy na nasz koszt firmą kurierską GLS (GLS - instrukcja dla odbiorców).

W innym przypadku opłatę za przesyłkę ponosi zamawiający zgodnie z wybraną opcją transportu:

Sposób płatnościSposób dostawy
Płatność z góryPrzesyłka kurierska GLS STANDARD 19,56zł brutto (waga do 30 kg)
Odbiór osobisty w siedzibie firmy 0zł
Płatność przy odbiorzePrzesyłka kurierska GLS za pobraniem 22,02zł brutto (waga do 30 kg)
Odbiór osobisty w siedzibie firmy 0zł
Przelew, faktura z odroczonym terminem płatności
(tylko stali kontrahenci)
Przesyłka kurierska GLS STANDARD 19,56zł brutto (waga do 30 kg)
Odbiór osobisty w siedzibie firmy 0zł

UWAGA! Jeżeli łączna waga zamówionych towarów nie przekracza 30kg, ale ich łączny rozmiar wymusza wysyłkę zamówionych towarów w kilku paczkach kupujący ponosi koszt przesyłki każdej paczki osobno według podanej powyżej informacji na temat opłat za przesyłki.

W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostawy nosi ślady naruszenia, dające się z zewnątrz zauważyć, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. W każdym przypadku taki Klient powinien w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

§ 6

Płatności

Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form: przy dostawie Produktu za pobraniem - za pośrednictwem Dostawcy; wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy (np. przelewem) - w terminie dwóch tygodni od złożenia Zamówienia.

W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy: 76 10901098 00000001 0327 1197 w przypadku wpłat w walucie PLN.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od Umowy - zwrot towaru

Jeżeli Konsument dokonał zakupu w sklepie stacjonarnym, to zgodnie z polskim prawem Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru.

Zgodnie z Art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o ochronie praw konsumentów, Klientowi, który zakupił towar poza siedzibą przedsiębiorstwa lub na odległość (poprzez internet) przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Konsument ma obowiązek do zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednocześnie zgodnie z Art. 34 ust. 2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

Zwracany towar należy wysłać na adres: BIALL Sp. z o.o., ul. Barniewicka 54C, 80-299 Gdańsk.

§ 8

Reklamacja z tytułu rękojmi

Rękojmia jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy (BIALL Sp. z o.o.) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru. Sprzedający odpowiada przed konsumentem za wady przedmiotu przez okres 2 lat od wydania przedmiotu.
Materiały eksploatacyjne (filtry, bezpieczniki, baterie, itp.) nie podlegają reklamacji z tytułu rękojmi.

Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację z tytułu rękojmi, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).

Sprzedawca na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia ma prawo negocjować z Konsumentem jego żądania i zaproponować lepsze rozwiązanie reklamacji z tytułu rękojmi.

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka nieznana konsumentowi w momencie zakupu.

Reklamację można złożyć drogą mailową. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania. Pismo reklamacyjne można też przekazać Sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wraz z przedstawieniem żądania reklamacji z tytułu rękojmi należy załączyć do pisma dokument poświadczający zawarcie transakcji. Może to być jeden z poniższych dokumentów:

dokument fiskalny; oświadczenie świadków o dokonaniu zakupu; wydruk z ROR Konsumenta; e-mail lub inna korespondencja ze Sprzedawcą.

Sprzedawca rozpatrzy pismo reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

WYMIANA LUB NAPRAWA TOWARU

Konsumentowi przysługuje prawo do wymiany lub naprawy towaru (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych). Sprzedawca może odmówić spełniania żądania wymiany towaru w przypadku gdy opcja ta będzie niemożliwa do zrealizowania np. ze względu na zaprzestanie produkcji danego towaru. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania naprawy towaru w przypadku gdy produkcja określonych części zamiennych została zaprzestana lub naprawa wymagałaby nadmiernych kosztów. W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy towaru Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Jednocześnie Klient cały czas ma prawo do zmiany swego żądania w celu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia należytych czynności związanych z wymianą lub naprawą towaru w okresie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia towaru do siedziby BIALL Sp. z o.o. na koszt Sprzedawcy.

OBNIŻENIE CENY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsumentowi przysługuje prawo do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy przy zachowaniu dwóch poniższych warunków.
1. Konsument może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy gdy wada ma charakter istotny.
2. Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).

Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji z tytułu rękojmi dotyczącej danego towaru Sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę o czym powiadomi Konsumenta, ma on bowiem prawo wyboru czy dany towar ma być naprawiony lub wymieniony. Przy czym zmiana propozycji Sprzedawcy nie będzie możliwa w przypadku gdy jedna z opcji będzie nie możliwa do spełnienia przez Sprzedawcę - np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru oraz w przypadku gdy żądanie wymiany całego urządzenia na nowe będzie generowało nadmierne koszty dla Sprzedawcy przez co rozumieć należy wymianę urządzenia na nowe, jeżeli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

Konsumentowi przysługuje prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku gdy Sprzedawca nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru bez znaczenia, czy chodzi o tę samą, czy też inną wadę lub usterkę.

Koszt związany z przesyłką pokrywa Sprzedawca.

§ 9

Reklamacja na podstawie gwarancji

Gwarantem towarów dystrybuowanych w sklepie stacjonarnym i poprzez internet jest:
BIALL Sp. z o.o.
ul. Barniewicka 54C
80-299 Gdańsk

Chyba, że oświadczenie gwarancyjne dostarczone wraz z towarem stanowi inaczej.

Reklamację z tytułu gwarancji należy złożyć poprzez wypełnienie formularza reklamacyjno-serwisowego dostępnego online na stronie www.biall.com.pl w zakładce Serwis. W szczególnych przypadkach reklamację z tytułu gwarancji można złożyć telefonicznie kontaktując się z pracownikami działu serwisu.

Czas trwania gwarancji jest regulowany poprzez właściwy dla towaru dokument gwarancyjny. Dokument ten jest każdorazowo dołączany do danego towaru przy sprzedaży. Konsument przed zakupem towaru może otrzymać informację o długości trwania okresu gwarancyjnego od Sprzedawcy oraz z karty katalogowej lub z instrukcji obsługi, które to opublikowane są na stronie internetowej sklepu, a w przypadku posiadania już towaru z posiadanego dokumentu gwarancyjnego. Materiały eksploatacyjne (filtry, bezpieczniki, baterie, itp.) nie podlegają reklamacji z tytułu gwarancji.

Konsument składający reklamację na podstawie udzielonej gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot do miejsca wskazanego w dokumencie gwarancji. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

Gwarant wykona swoje obowiązki w terminie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 10

Odpowiedzialność Sprzedawcy

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

§ 11

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z zm.) w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.

Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia.

Klient dokonując rejestracji lub zapisując się do newslettera wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.

Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

Jednocześnie administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i oświadcza, że nigdy nie zostaną one świadomie wydane podmiotą trzecim.

§ 12

Informacje handlowe

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, takich jak: ofert, informacji o nowościach, wyprzedażach i akcjach specjalnych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej). Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub poprzez zapisanie się do newslettera na stronie www.biall.com.pl. Rezygnacji z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym i handlowym można dokonać poprzez wybranie właściwego linku, znajdującego się w e-mailu lub na stronie www.biall.com.pl w zakładce newsletter.

§ 13

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

Ewentualne zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających ze złożenia Zamówienia przed wprowadzeniem zmian.


- Polityka prywatności

Dokumenty do pobrania:
- Reklamacja towarów
- Odstąpienie Konsumenta od Umowy - zwrot towaru
- Regulamin promocji TH-820D za 1zł
- Regulamin promocji BLACK FRIDAY 2023

Regulaminy archiwalne:
- Regulamin konkursu "Upominki od BIALLa"

na zamówienie
na zamówienie
dostępny
dostępny
dostępny
do 3 dni