biall.com.pl
Witaj na stronie BIALL Sp. z o.o. Jesteś tutaj: Strona główna

Laboratorium

Laboratorium pomiarowe BIALL Sp. z o.o. oferuje sprawdzenia oraz wydawanie świadectw wzorcowania następujących przyrządów związanych z pomiarami wielkości elektrycznych:

 • mierników do pomiaru rezystancji izolacji (napięcie testu do 15kV)
 • mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego,
 • mierników do pomiaru rezystancji uziemień,
 • mierników do pomiaru pętli zwarcia,
 • mierników do pomiaru parametrów wyłączników różnicowoprądowych,
 • mierników do pomiaru małych rezystancji,
 • mierników wielofunkcyjnych obejmujących funkcjonalnie w/w przyrządy,
 • multimetrów cyfrowych
 • mierników cęgowych
 • jak również następujących wielkości pomiarowych:
  • napięcie stałe
  • napięcie zmienne
  • prąd stały
  • prąd zmienny
  • rezystancja
  • pojemność
  • częstotliwość
  • temperatura (symulacja sond termoparowych typu B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U oraz sond platynowych typu Pt100, Pt500, Pt1000, Pt385, Pt3926, Pt3916)

Właściwe funkcjonowanie tych urządzeń odgrywa kluczową rolę w wykrywaniu wszelkich nieprawidłowości i kontrolowaniu bezpieczeństwa elektrycznego. Ich weryfikację zaleca się przeprowadzać zgodnie z czasookresem wzorcowania wskazanym przez producenta, nie rzadziej niż 12 miesięcy.

Świadectwo Wzorcowania jest dokumentem potwierdzającym zgodność parametrów zadeklarowanych przez producenta badanego przyrządu odniesione do wzorca państwowego, z określeniem niepewności pomiaru.


Zapraszamy do współpracy.


Kontakt: tel. +48 58 322 11 91, email: laboratorium@biall.com.pl
Wypełnij nowe zgłoszenie wzorcowania

na zamówienie
na zamówienie
dostępny
dostępny
dostępny
do 3 dni