KEW1052 Multimetr TRMS-1kHz,MEM,USB, Kyoritsu
[ nr kat. 103879 ]
logo
DANE TECHNICZNE
Cechy szczególne i funkcje specjalne
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
Pomiar wartości średniej (MEAN)
DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu000000.ZDJECIE_C.Znak_HOLD.2008-11-06.555.jpg
AUTOHOLD: automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu000000.ZDJECIE_C.Znak_HOLD.2008-11-06.1556.jpg
°C/°F - wybór skali odczytu temperatury
Pamięć pomiarów:000000.ZDJECIE_C.Znak_Record.2008-11-06.621.jpg
automatyczna 1600 danych, manualna 100 danych
RANGE HOLD - zablokowanie zakresu pomiarowego
RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości000000.ZDJECIE_C.Znak_Relative0.2008-11-06.556.jpg
MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu000000.ZDJECIE_C.Znak_MAXMIN.2008-11-06.1434.jpg
0-Adj - zerowanie wskazań podczas pomiaru rezystancji
0-Adj - zerowanie wskazań podczas pomiaru pojemności
Filtr dolnoprzepustowy dla eliminacji wpływu zakłóceń na wskazania
Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
SELECT - wybór funkcji alternatywnej
SENSOR - pomiary przy użyciu różnego rodzaju przystawek pomiarowych
Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy
POMIARY I DOKŁADNOŚCI
Współczynnik temperaturowy:
nominalnie 0,1 x (określona dokładność)/°C (-10°C do 18°C lub 28°C do 55°C)
Dokładność:
+- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 80%
Test ciągłości
Napięcie rozwartego obwodu [V]Prąd pomiarowy [A]Zakres [Ω]Rozdzielczość [Ω]Zakres max. wykrywalności R [Ω] Zabezp. DCpeak [V]Zabezp. ACrms [V]
<3,5<1,2m6000,15010001000
DCV - napięcie stałe
Zakres [V] Rozdzielczość [V] Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Imp.wej. [Ω]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
600m0,1m0,09210M10001000
60,0010,09211M10001000
600,010,09210M10001000
6000,10,09210M10001000
100010,15210M10001000
NMRR - Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego
60dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%
Czas odpowiedzi
1 s. max
CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
120dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1kOhm)
ACV - napięcie przemienne
Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
600m0,1m0,55506010M200p10001000
600m0,1m1,054050010M200p10001000
600m0,1m1,555001k10M200p10001000
60,0010,55506011M50p10001000
60,0011,054050011M50p10001000
60,0011,555001k11M50p10001000
600,010,55506010M50p10001000
600.011.054050010M50p10001000
600.011.555001k10M50p10001000
6000.10.55506010M50p10001000
6000.11.054050010M50p10001000
6000.11.555001k10M50p10001000
100010.55506010M50p10001000
100011.054050010M50p10001000
Współczynnik szczytu:
CF<3
CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
60dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1kOhm)
Czas odpowiedzi
2s. max
Dla przebiegów niesinusoidalnych należy dodać ± (2% + 2% pełnej skali).
Dokładność określona dla 5-100% zakresu oraz 1000V od 300 do 1000V mniej niż 1500V.
DCA - prąd stały
Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
600u0,1u0,251201000440m
6000u1u0,251201000440m
60m0,01m0,253,31000440m
440m0,1m0,553,31000440m
60,0010,550,1100010
100,010,550,1100010
Czas odpowiedzi
1s. max
ACA - prąd przemienny
Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Częstotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
600u0,1u0,75550601201000440m
600u0,1u1,55401k1201000440m
6000u1u0,75550601201000440m
6000u1u1,55401k1201000440m
60m0,01m0,75550603,31000440m
60m0,01m1,55401k3,31000440m
440m0,1m0,75550603,31000440m
440m0,1m1,55401k3,31000440m
60,0010,75550600,1100010
60,0011,55401k0,1100010
100,010,75550600,1100010
100,011,55401k0,1100010
Czas odpowiedzi
3s. max
Dla przebiegów niesinusoidalnych należy dodać ± (2% + 2% pełnej skali).
Dokładność określona dla 5-100% zakresu oraz 10A od 2 do 10A.
Współczynnik szczytu:
CF<3
Rezystancja
Zakres [Ω]Rozdzielczość [Ω]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Napięcie rozwartego obwodu [V]Prąd testu [A]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
6000,10,413,51,2m10001000
6k0,001k0,411,3110u10001000
60k0,01k0,411,313u10001000
600k0,1k0,411,31,3u10001000
6M0,001M0,511,3130n10001000
40M0,01M1,021,3130n10001000
Dokładność specyfikowana po wyzerowaniu na zakresach od 600Ohm do 6kOhm
Czas odpowiedzi
10s. max
dla 6MOhm do 40MOhm
2s. max
dla 600Ohm do 600kOhm
Pojemność
Zakres [F]Rozdzielczość [F]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Zabezpieczenie ACrms [V]
10n0,01n2,0101000
100n0,1n2,051000
1u0,001u2,051000
10u0,01u2,051000
100u0,1u3,051000
1000u1u3,051000
Dokładność specyfikowana po wyzerowaniu na zakresach od 10nF do 1uF
Częstotliwość
Zakres [Hz] Rozdzielczość [Hz]DokładnośćCzułość
10,00-99,990,010,02%+1c0,3-600Vrms
90,00-999,90,10,02%+1c0,3-600Vrms
0,900-9,999k0,001k0,02%+1c0,4-600Vrms
9,00-99,99k0,01k0,02%+1c0,8-100Vrms
Temperatura
Wartość min [°C]Wartość max [°C]Rozdzielczość [°C]Dokładność [%]Dokładność [°C]Zabezpieczenie DC-ACrms [V]
-506000,12,031000
Test diod
Napięcie rozwartego obwodu (DC)Prąd pomiarowyZakresRozdzielczośćDokładność
<3,5VDC0,5mA2V1mV1,0%+2c
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
przeciążeniowe 1000VACrms
Producent
Kyoritsu000000.ZDJECIE_C.logo_kyoritsu.2008-06-10.1357.gif
Kraj pochodzenia
Japonia
Dystrybutor
http://www.biall.com.pl
Gwarancja
12 miesięcy
Zgodność z normami
Kat. IV 600V AC/DC
Kat. III 1000V AC/DC
PN-EN61010-031
PN-EN61010-1 (druga edycja)
Kompatybilność elektromagnetyczna
PN-EN61326
Certyfikaty
Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)000000.ZDJECIE_C.Certyfikat_CE.2014-08-14.473.jpg
Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)000000.ZDJECIE_C.Znak_Smietnik.2014-08-14.2286.jpg
Wytrzymałość elektryczna
6880VAC
przez 5s.
Interfejsy połączeniowe
Optyczny USB
DANE OGÓLNE
Wyświetlacz:
Sygnalizacja przekroczenia zakresu
komunikat (OL) lub (-OL)
Wyświetlacz
Wyświetlacz LCD
4 cyfry (7 segmentów) maksymalne wskazanie 6000, Hz:9999
Próbkowanie:
5 razy/s
Hz: 1 raz/s, R (6MOhm/40MOhm):2,5 razy/s, C (1000uF): 0,14 razy/s
Wskazanie polaryzacji
automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
Wskaźnik analogowy - Bargraf000000.ZDJECIE_C.Znak_bargraf.2008-11-06.1851.jpg
Próbkowanie
25 razy/s
Podświetlenie wyświetlacza / skali
Zasilanie
Bateryjne
baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06)
4 szt.
Żywotność baterii:
300 godz.
Sygnalizacja wyczerpania baterii
Automatyczne wyłączenie zasilania
po 20 min. bezczynności
Warunki pracy:
40°C÷55°C, wilgotność względna RH<70%
-10°C÷55°C, wilgotność względna RH<80%
Warunki przechowywania:
-30°C÷70°C, wilgotność względna RH<70%
Maksymalna wysokość pracy:
2000m n.p.m.
Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
2
Wymiary i masa
Wys. (Dł.) [mm]Szer. [mm]Głęb. [mm]Masa [g]
1929049560g
Wyposażenie standardowe
Przewody pomiarowe (para)
(7220)
Komplet baterii
Instrukcja obsługi
Wyposażenie opcjonalne
Drukarka
KEW8246
Zasilacz do drukarki
KEW8248
Papier termiczny
Zestaw do komunikacji z drukarką
KEW8243
Przewody pomiarowe z krokodylkami
(7234)
Pokrowiec
na miernik, przewody pomiarowe i zestaw do połączenia z PC (9150)
Sonda temperatury
(8405), (8406), (8407), (8408), BKP60 [nr kat.105029]
TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm) [nr kat.602069]
Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC
KEW8241 -Adapter USB, kabel i oprogramowanie
photo
logo BIALL ul. Barniewicka 54C, 80-299 Gdańsk tel. +48 58 322-11-91,
http://www.biall.com.pl      biall@biall.com.pl
NIP: 6040018535 KRS: 0000223476 REGON: 193106935 Norma: PN-EN ISO 9001-2001 (X)