KEW1062 Multimetr TRMS-100kHz,MEM,USB Kyoritsu
[ nr kat. 103874 ]
logo
DANE TECHNICZNE
Cechy szczególne i funkcje specjalne
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
Pomiar wartości średniej (MEAN)
DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu000000.ZDJECIE_C.Znak_HOLD.2008-11-06.555.jpg
AUTOHOLD: automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu000000.ZDJECIE_C.Znak_HOLD.2008-11-06.1556.jpg
°C/°F - wybór skali odczytu temperatury
Pamięć pomiarów:000000.ZDJECIE_C.Znak_Record.2008-11-06.621.jpg
automatyczna 10000 danych, manualna 100 danych
RANGE HOLD - zablokowanie zakresu pomiarowego
RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości000000.ZDJECIE_C.Znak_Relative0.2008-11-06.556.jpg
MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu000000.ZDJECIE_C.Znak_MAXMIN.2008-11-06.1434.jpg
PEAK HOLD - pomiar wartości szczytowych
0-Adj - zerowanie wskazań podczas pomiaru rezystancji
0-Adj - zerowanie wskazań podczas pomiaru pojemności
Funkcja dBm, dB - obliczenia logarytmiczne
LowPower-Ohm - pomiar rezystancji małym prądem pomiarowym (we wrażliwych obwodach elektroniki)
Filtr dolnoprzepustowy dla eliminacji wpływu zakłóceń na wskazania
Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
SELECT - wybór funkcji alternatywnej
Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy
POMIARY I DOKŁADNOŚCI
Współczynnik temperaturowy:
nominalnie 0,05 x (określona dokładność)/°C (-20°C do 18°C lub 28°C do 55°C)
Dokładność:
+- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 80%
Test ciągłości
Napięcie rozwartego obwodu [V]Prąd pomiarowy [A]Zakres [Ω]Rozdzielczość [Ω]Zakres max. wykrywalności R [Ω] Zabezp. DCpeak [V]Zabezp. ACrms [V]
<50.5m5000.110010001000
DCV - napięcie stałe
Zakres [V] Rozdzielczość [V] Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Imp.wej. [Ω]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
50m0,001m0,0510100M10001000
500m0,01m0,022100M10001000
2400m0,1m0,022100M10001000
50,00010,025510M10001000
500,0010,03210M10001000
5000,010,03210M10001000
10000,10,03210M10001000
NMRR - Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego
70dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%
na zakresie 50mV
80dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%
Czas odpowiedzi
0,3s. max
CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
100dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1kOhm)
ACV - napięcie przemienne
Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
50m0,001m2,080102011M50p10001000
50m0,001m0,440201k11M50p10001000
50m0,001m5,0401k10k11M50p10001000
50m0,001m5,54010k20k11M50p10001000
50m0,001m15,04020k100k11M50p10001000
500m0,01m1,030102011M50p10001000
500m0,01m0,4302010k11M50p10001000
500m0,01m1,04010k20k11M50p10001000
500m0,01m2,07020k50k11M50p10001000
500m0,01m5,020050k100k11M50p10001000
50,00011,030102011M50p10001000
50,00010,4302010k11M50p10001000
50,00011,04010k20k11M50p10001000
50,00012,07020k50k11M50p10001000
50,00015,020050k100k11M50p10001000
500,0011,030102010M50p10001000
500,0010,4302010k10M50p10001000
500,0011,04010k20k10M50p10001000
500,0012,07020k50k10M50p10001000
500,0015,020050k100k10M50p10001000
5000,011,030102010M50p10001000
5000,010,4302010k10M50p10001000
5000,011,04010k20k10M50p10001000
5000,012,07020k50k10M50p10001000
5000,015,020050k100k10M50p10001000
10000,11,030102010M50p10001000
10000,10,430201k10M50p10001000
10000,13,0301k10k10M50p10001000
50m(MEAN)0,001m4,080102011M50p10001000
50m(MEAN)0,001m1,5302050011M50p10001000
50m(MEAN)0,001m5,0305001k11M50p10001000
500m(MEAN)0,01m2,030102011M50p10001000
500m(MEAN)0,01m1,0302050011M50p10001000
500m(MEAN)0,01m3,0305001k11M50p10001000
5(MEAN)0,00012,030102011M50p10001000
5(MEAN)0,00011,0302050011M50p10001000
5(MEAN)0,00013,0305001k11M50p10001000
50(MEAN)0,0012,030102010M50p10001000
50(MEAN)0,0011,0302050010M50p10001000
50(MEAN)0,0013,0305001k10M50p10001000
500(MEAN)0,012,030102010M50p10001000
500(MEAN)0,011,0302050010M50p10001000
500(MEAN)0,013,0305001k10M50p10001000
1000(MEAN)0,12,030102010M50p10001000
1000(MEAN)0,11,0302050010M50p10001000
1000(MEAN)0,13,0305001k10M50p10001000
Współczynnik szczytu:
CF<1,5 na zakresie 1000V
CF<3
CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
80dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1kOhm)
Czas odpowiedzi
1s. max
Napięcie DCV+ACV
Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
50,00011,510102011M50p10001000
50,00010,5102010k11M50p10001000
50,00011,01010k20k11M50p10001000
50,00012,01020k50k11M50p10001000
50,00015,02050k100k11M50p10001000
500,0011,510102010M50p10001000
500,0010,5102010k10M50p10001000
500,0011,01010k20k10M50p10001000
500,0012,01020k50k10M50p10001000
500,0015,02050k100k10M50p10001000
5000,011,510102010M50p10001000
5000,010,5102010k10M50p10001000
5000,011,01010k20k10M50p10001000
5000,012,01020k50k10M50p10001000
5000,015,02050k100k10M50p10001000
10000,11,510102010M50p10001000
10000,10,510201k10M50p10001000
Współczynnik szczytu:
CF<1,5 na zakresie 1000V
CF<3
CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
80dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1kOhm)
Czas odpowiedzi
ok. 2s.
DCA - prąd stały
Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
500u0,01u0,251101000440m
5000u0,1u0,251101000440m
50m0,001m0,2541000440m
500m0,01m0,2541000440m
50,00010,6100,1100010
100,0010,650,1100010
Czas odpowiedzi
0,3s. max
Maksymalny mierzony prąd na zakresie 500mA wynosi 440mA.
ACA - prąd przemienny
Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Częstotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
500u0,01u1,02010201101000440m
500u0,01u0,7520201k1101000440m
500u0,01u1,0301k5k1101000440m
5000u0,1u1,02010201101000440m
5000u0,1u0,7520201k1101000440m
5000u0,1u1,0301k5k1101000440m
50m0,001m1,020102041000440m
50m0,001m0,7520201k41000440m
50m0,001m1,0301k5k41000440m
500m0,01m1,020102041000440m
500m0,01m0,7520201k41000440m
500m0,01m1,0301k5k41000440m
50,00011,52010200,1100010
50,00011,020201k0,1100010
50,00012,0301k5k0,1100010
100,0011,52010200,1100010
100,0011,020201k0,1100010
100,0012,0301k5k0,1100010
500u(MEAN)0,01u2,02010201101000440m
500u(MEAN)0,01u1,520205001101000440m
500u(MEAN)0,01u2,0305001k1101000440m
5000u(MEAN)0,1u2,02010201101000440m
5000u(MEAN)0,1u1,520205001101000440m
5000u(MEAN)0,1u2,0305001k1101000440m
50m(MEAN)0,001m2,020102041000440m
50m(MEAN)0,001m1,5202050041000440m
50m(MEAN)0,001m2,0305001k41000440m
500m(MEAN)0,01m2,020102041000440m
500m(MEAN)0,01m1,5202050041000440m
500m(MEAN)0,01m2,0305001k41000440m
5(MEAN)0,00013,02010200,1100010
5(MEAN)0,00012,020205000,1100010
5(MEAN)0,00014,0305001k0,1100010
10(MEAN)0,0013,02010200,1100010
10(MEAN)0,0012,020205000,1100010
10(MEAN)0,0014,0305001k0,1100010
Czas odpowiedzi
1s. max
Maksymalny mierzony prąd na zakresie 500mA wynosi 440mA
Współczynnik szczytu:
CF<3
Prąd DCA+ACA
Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Czestotliwość max. [Hz]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
500u0,01u1,51010201101000440m
500u0,01u1,010201k1101000440m
500u0,01u1,5101k5k1101000440m
5000u0,1u1,51010201101000440m
5000u0,1u1,010201k1101000440m
5000u0,1u1,5101k5k1101000440m
50m0,001m1,510102041000440m
50m0,001m1,010201k41000440m
50m0,001m1,5101k5k41000440m
500m0,01m1,510102041000440m
500m0,01m1,010201k41000440m
500m0,01m1,5101k5k41000440m
50,00012,01010200,1100010
50,00011,510201k0,1100010
50,00013,0101k5k0,1100010
100,0012,01010200,1100010
100,0011,510201k0,1100010
100,0013,0101k5k0,1100010
Współczynnik szczytu:
CF<3
Czas odpowiedzi
2s.
Maksymalny mierzony prąd na zakresie 500mA wynosi 440mA
Rezystancja
Zakres [Ω]Rozdzielczość [Ω]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Napięcie rozwartego obwodu [V]Prąd testu [A]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
5000,010,0522,51m10001000
5k0,0001k0,0522,50,25m10001000
50k0,001k0,0522,525u10001000
500k0,01k0,0522,52,5u10001000
5M0,0001M0,522,51,5u10001000
50M0,001M1,022,50,13u10001000
5k(LP-Ohm)0,001k0,230,710u10001000
50k(LP-Ohm)0,01k0,230,71,0u10001000
500k(LP-Ohm)0,1k0,230,70,6u10001000
5M(LP-Ohm)0,001M1,030,70,05u10001000
LP-Ohm - pomiar rezystancji małym prądem pomiarowym
Czas odpowiedzi
5s.
max dla 5MOhm-50MOhm
1s.
max dla 500Ohm-500kOhm
Pojemność
Zakres [F]Rozdzielczość [F]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Zabezpieczenie ACrms [V]
5n0,001n1,051000
50n0,01n1,051000
500n0,1n1,051000
5u0,001u1,051000
50u0,01u1,051000
500u0,1u2,051000
5m0,001m3,051000
50m0,01m3,051000
Częstotliwość
Zakres [Hz] Rozdzielczość [Hz]Dokładność
2,000-9,9990,0010,02%+1c
9,00-99,990,010,02%+1c
90,0-999,90,10,02%+1c
0,900-9,999k0,001k0,02%+1c
9,00-99,99k0,01k0,02%+1c
Temperatura
Wartość min [°C]Wartość max [°C]Rozdzielczość [°C]Dokładność [%]Dokładność [°C]Zabezpieczenie DC-ACrms [V]
-20013720,11,01,51000
Wypełnienie impulsu
Zakres [%]Rozdzielczość [%]Dokładność
10-9011,0%
Test diod
Napięcie rozwartego obwodu (DC)Prąd pomiarowyZakresRozdzielczośćDokładność
<5V0,5mA2,4V0,0001V1,0%+2c
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
przeciążeniowe 1000VACrms
Producent
Kyoritsu000000.ZDJECIE_C.logo_kyoritsu.2008-06-10.1357.gif
Kraj pochodzenia
Japonia
Dystrybutor
http://www.biall.com.pl
Gwarancja
12 miesięcy
Zgodność z normami
Kat. IV 600V AC/DC
Kat. III 1000V AC/DC
PN-EN61010-031
PN-EN61010-1 (druga edycja)
Kompatybilność elektromagnetyczna
PN-EN61326
PN-EN55011
Certyfikaty
Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)000000.ZDJECIE_C.Certyfikat_CE.2014-08-14.473.jpg
Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)000000.ZDJECIE_C.Znak_Smietnik.2014-08-14.2286.jpg
Wytrzymałość elektryczna
6880VAC
przez 5 s.
DANE OGÓLNE
Wyświetlacz:
Sygnalizacja przekroczenia zakresu
komunikat (OL) lub (-OL)
Wyświetlacz
Wyświetlacz LCD
5 cyfr (7 segmentów) maksymalne wskazanie 50000
LP-Ohm, ciągłość, C, PEAK HOLD:5000, Hz:9999
Próbkowanie:
6 razy/s
(Hz: 1raz/s, R: 4 razy/s, C - 50mF: 0,03 razy/s)
Wskazanie polaryzacji
automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
Wskaźnik analogowy - Bargraf000000.ZDJECIE_C.Znak_bargraf.2008-11-06.1851.jpg
Próbkowanie
15 razy/s
Podświetlenie wyświetlacza / skali
Zasilanie
Bateryjne
baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06)
4 szt.
Żywotność baterii:
120 godz. dla typowej baterii alkalicznej
Sygnalizacja wyczerpania baterii
Automatyczne wyłączenie zasilania
po 20 min. bezczynności
Warunki pracy:
40°C÷55°C, wilgotność względna RH<70%
-20°C÷55°C, wilgotność względna RH<80%
Warunki przechowywania:
-40°C÷70°C, wilgotność względna RH<70%
Maksymalna wysokość pracy:
2000m n.p.m.
Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
2
Wymiary i masa
Wys. (Dł.) [mm]Szer. [mm]Głęb. [mm]Masa [g]
1929049560g
Wyposażenie standardowe
Przewody pomiarowe (para)
(7220)
Komplet baterii
Instrukcja obsługi
Wyposażenie opcjonalne
Zasilacz do drukarki
KEW8248
Papier termiczny
Drukarka
KEW8246
Zestaw do komunikacji z drukarką
KEW8243
Pokrowiec
na miernik, przewody pomiarowe i zestaw do połączenia z PC (9150)
Sonda temperatury
(8405), (8406), (8407), (8408), BKP60 [nr kat.105029]
TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm) [nr kat.602069]
Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC
KEW8241 -Adapter USB, kabel i oprogramowanie
photo
logo BIALL ul. Barniewicka 54C, 80-299 Gdańsk tel. +48 58 322-11-91,
http://www.biall.com.pl      biall@biall.com.pl
NIP: 6040018535 KRS: 0000223476 REGON: 193106935 Norma: PN-EN ISO 9001-2001 (X)