KEW1061 Multimetr TRMS-20kHz,MEM,USB Kyoritsu
[ nr kat. 103873 ]
logo
DANE TECHNICZNE
Cechy szczególne i funkcje specjalne
TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu000000.ZDJECIE_C.Znak_HOLD.2008-11-06.555.jpg
°C/°F - wybór skali odczytu temperatury
AUTOHOLD: automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu000000.ZDJECIE_C.Znak_HOLD.2008-11-06.1556.jpg
Pamięć pomiarów:000000.ZDJECIE_C.Znak_Record.2008-11-06.621.jpg
automatyczna 1000 danych, manualna 100 danych
RANGE HOLD - zablokowanie zakresu pomiarowego
RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości000000.ZDJECIE_C.Znak_Relative0.2008-11-06.556.jpg
MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu000000.ZDJECIE_C.Znak_MAXMIN.2008-11-06.1434.jpg
0-Adj - zerowanie wskazań podczas pomiaru pojemności
0-Adj - zerowanie wskazań podczas pomiaru rezystancji
Funkcja dBm, dB - obliczenia logarytmiczne
Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
SELECT - wybór funkcji alternatywnej
Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy
POMIARY I DOKŁADNOŚCI
Współczynnik temperaturowy:
nominalnie 0,05 x (określona dokładność)/°C (-20°C do 18°C lub 28°C do 55°C)
Dokładność:
+- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 80%
Test ciągłości
Napięcie rozwartego obwodu [V]Prąd pomiarowy [A]Zakres [Ω]Rozdzielczość [Ω]Zakres max. wykrywalności R [Ω] Zabezp. DCpeak [V]Zabezp. ACrms [V]
<50,5m5000,110010001000
DCV - napięcie stałe
Zakres [V] Rozdzielczość [V] Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Imp.wej. [Ω]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
50m0,001m0,0510100M10001000
500m0,01m0,022100M10001000
2400m0,1m0,022100M10001000
50,00010,025510M10001000
500,0010,03210M10001000
5000,010,03210M10001000
10000,10,03210M10001000
NMRR - Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego
70dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%
na zakresie 50mV
80dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%
Czas odpowiedzi
0,3s. max
CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
100dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1kOhm)
ACV - napięcie przemienne
Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
500m0,01m1,530102011M50p10001000
500m0,01m0,7302010k11M50p10001000
500m0,01m2,05010k20k11M50p10001000
50,00011,530102011M50p10001000
50,00010,7302010k11M50p10001000
50,00012,05010k20k11M50p10001000
500,0011,530102010M50p10001000
500,0010,7302010k10M50p10001000
500,0012,05010k20k10M50p10001000
5000,011,530102010M50p10001000
5000,010,7302010k10M50p10001000
5000,012,05010k20k10M50p10001000
10000,11,530102010M50p10001000
10000,10,730201k10M50p10001000
10000,13,0301k10k10M50p10001000
Współczynnik szczytu:
CF<1,5 na zakresie 1000V
CF<3
CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
80dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1kOhm)
Czas odpowiedzi
1s. max
Napięcie DCV+ACV
Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
50,00011,510102011M50p10001000
50,00011,0102010k11M50p10001000
50,00012,01010k20k11M50p10001000
500,0011,510102010M50p10001000
500,0011,0102010k10M50p10001000
500,0012,01010k20k10M50p10001000
5000,011,510102010M50p10001000
5000,011,0102010k10M50p10001000
5000,012,01010k20k10M50p10001000
10000,11,510102010M50p10001000
10000,11,010201k10M50p10001000
Współczynnik szczytu:
CF<1,5 na zakresie 1000V
CF<3
CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
80dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1kOhm)
Czas odpowiedzi
ok. 2s.
DCA - prąd stały
Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
500u0,01u0,251101000440m
5000u0,1u0,251101000440m
50m0,001m0,2541000440m
500m0,01m0,2541000440m
50,00010,6100,1100010
100,0010,650,1100010
Czas odpowiedzi
0,3s. max
Maksymalny mierzony prąd na zakresie 500mA wynosi 440mA.
ACA - prąd przemienny
Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Częstotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
500u0,01u1,52010201101000440m
500u0,01u1,020201k1101000440m
5000u0,1u1,52010201101000440m
5000u0,1u1,020201k1101000440m
50m0,001m1,520102041000440m
50m0,001m1,020201k41000440m
500m0,01m1,520102041000440m
500m0,01m1,020201k41000440m
50,00011,52010200,1100010
50,00011,020201k0,1100010
100.0011.52010200.1100010
100.0011.020201k0.1100010
Czas odpowiedzi
1s. max
Maksymalny mierzony prąd na zakresie 500mA wynosi 440mA
Współczynnik szczytu:
CF<3
Prąd DCA+ACA
Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Czestotliwość max. [Hz]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
500u0,01u2,01010201101000440m
500u0,01u1,510201k1101000440m
5000u0,1u2,01010201101000440m
5000u0,1u1,510201k1101000440m
50m0,001m2,010102041000440m
50m0,001m1,510201k41000440m
500m0,01m2,010102041000440m
500m0,01m1,510201k41000440m
50,00012,01010200,1100010
50,00011,510201k0,1100010
100,0012,01010200,1100010
100,0011,510201k0,1100010
Współczynnik szczytu:
CF<3
Czas odpowiedzi
2s.
max
Maksymalny mierzony prąd na zakresie 500mA wynosi 440mA
Rezystancja
Zakres [Ω]Rozdzielczość [Ω]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Napięcie rozwartego obwodu [V]Prąd testu [A]Zabezpieczenie ACrms [V]
5000,010,122,51m1000
5k0,0001k0,122,50,25m1000
50k0,001k0,122,525u1000
500k0,01k0,122,52,5u1000
5M0,0001M0,522,51,5u1000
50M0,001M1,022,50,13u1000
Czas odpowiedzi
5s.
max dla 5MOhm-50MOhm
1s.
max dla 500Ohm-500kOhm
Pojemność
Zakres [F]Rozdzielczość [F]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Zabezpieczenie ACrms [V]
5n0,001n1,051000
50n0,01n1,051000
500n0,1n1,051000
5u0,001u1,051000
50u0,01u1,051000
500u0,1u2,051000
5m0,001m3,051000
50m0,01m3,051000
Częstotliwość
Zakres [Hz] Rozdzielczość [Hz]Dokładność
2,000-9,9990,0010,02%+1c
9,00-99,990,010,02%+1c
90,0-999,90,10,02%+1c
0,900-9,999k0,001k0,02%+1c
9,00-99,99k0,01k0,02%+1c
Temperatura
Wartość min [°C]Wartość max [°C]Rozdzielczość [°C]Dokładność [%]Dokładność [°C]Zabezpieczenie DC-ACrms [V]
-20013720,11,01,51000
Wypełnienie impulsu
Zakres [%]Rozdzielczość [%]Dokładność
10-9011,0%
Test diod
Napięcie rozwartego obwodu (DC)Prąd pomiarowyZakresRozdzielczośćDokładność
<5V0,5mA2,4V0,0001V1,0%+2c
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
przeciążeniowe 1000VACrms
Producent
Kyoritsu000000.ZDJECIE_C.logo_kyoritsu.2008-06-10.1357.gif
Kraj pochodzenia
Japonia
Dystrybutor
http://www.biall.com.pl
Gwarancja
12 miesięcy
Zgodność z normami
Kat. IV 600V AC/DC
Kat. III 1000V AC/DC
PN-EN61010-031
PN-EN61010-1 (druga edycja)
Kompatybilność elektromagnetyczna
PN-EN61326
PN-EN55011
Certyfikaty
Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)000000.ZDJECIE_C.Certyfikat_CE.2014-08-14.473.jpg
Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)000000.ZDJECIE_C.Znak_Smietnik.2014-08-14.2286.jpg
Wytrzymałość elektryczna
6880VAC
przez 5 s.
DANE OGÓLNE
Wyświetlacz:
Sygnalizacja przekroczenia zakresu
komunikat (OL) lub (-OL)
Wyświetlacz
Wyświetlacz LCD
5 cyfr (7 segmentów) maksymalne wskazanie 50000
ciągłość, C:5000, Hz:9999
Próbkowanie:
6 razy/s
(Hz: 1raz/s, R: 4 razy/s, C - 50mF: 0,03 razy/s)
Wskazanie polaryzacji
automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
Wskaźnik analogowy - Bargraf000000.ZDJECIE_C.Znak_bargraf.2008-11-06.1851.jpg
Próbkowanie
15 razy/s
Podświetlenie wyświetlacza / skali
Zasilanie
Bateryjne
baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06)
4 szt.
Żywotność baterii:
120 godz. dla typowej baterii alkalicznej
Sygnalizacja wyczerpania baterii
Automatyczne wyłączenie zasilania
po 20 min. bezczynności
Warunki pracy:
40°C÷55°C, wilgotność względna RH<70%
-20°C÷55°C, wilgotność względna RH<80%
Warunki przechowywania:
-40°C÷70°C, wilgotność względna RH<70%
Maksymalna wysokość pracy:
2000m n.p.m.
Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
2
Wymiary i masa
Wys. (Dł.) [mm]Szer. [mm]Głęb. [mm]Masa [g]
1929049560g
Wyposażenie standardowe
Przewody pomiarowe (para)
(7220)
Komplet baterii
Instrukcja obsługi
Wyposażenie opcjonalne
Zasilacz do drukarki
KEW8248
Papier termiczny
Drukarka
KEW8246
Zestaw do komunikacji z drukarką
KEW8243
Pokrowiec
na miernik, przewody pomiarowe i zestaw do połączenia z PC (9150)
Sonda temperatury
(8405), (8406), (8407), (8408), BKP60 [nr kat.105029]
TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm) [nr kat.602069]
Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC
KEW8241 -Adapter USB, kabel i oprogramowanie
photo
logo BIALL ul. Barniewicka 54C, 80-299 Gdańsk tel. +48 58 322-11-91,
http://www.biall.com.pl      biall@biall.com.pl
NIP: 6040018535 KRS: 0000223476 REGON: 193106935 Norma: PN-EN ISO 9001-2001 (X)